Persona 4 [Katsucon 2013]

Souji Seta | Yosuke Hanamura | Photographer